Behandling

Behandling Jag avsätter mellan 40-55 minuter för alla besök oavsett om det är ett nybesök eller ett återbesök. Vid ett nybesök är ambitionen att ge dig utrymme för att i lugn och ro berätta vad du vill ha hjälp med. Jag kommer också ställa en rad frågor om dina besvär samt om din hälsa i stort. Jag gör en del skriftliga noteringar som hjälper mig i den fortsatta kontakten. Beroende på vad