Vad är osteopati?  

Min lärare på osteopatutbildningen sa en gång till mig; ”Det är inte osteopaten som bestämmer behandling, det gör patienten”. Det tänker jag ofta på i kliniken vid vägval inför vilken behandlingsmetod jag ska använda för att bäst hjälpa patienten. Osteopati är en holistisk vetenskap där man i behandlingen stimulerar kroppens förmåga att läka genom att bland annat optimera strukturell rörelse och funktion. Ordet Osteopati härstammar från grekiskans ’osteo’ som betyder ben och ’pati’ som betyder lidande. Innebörden blir fritt översatt: skelettets effekt på kroppens hälsa och sjukdom.

Osteopatin kan sammanfattas i fyra grundläggande principer

  • Människan är en helhet; ande, själ och kropp.·
  • Kroppen är kapabel att självreglera och självläka.·
  • Kroppens struktur och funktion är beroende av varandra på alla nivåer.·
  • Osteopatisk behandling baseras på förståelsen av dessa principer. Det vill säga kroppens helhet, självläkande förmåga och samspelet mellan struktur och funktion. Vilka tekniker som används i behandling är mer sekundärt, det är principerna som viktiga. 

Osteopaten använder sina händer som verktyg för att få muskler, ligament, bindväv och inre organ att samverka enligt ursprungliga principer. Med mjuka och effektiva tekniker återställs balansen i kroppen som då återfår kontrollen över sina funktioner igen. Att optimera såväl blod-, lymf- och nervcirkulation är viktigt. Osteopaten följer kroppens naturliga rörelse. Med skonsamma tekniker som verkar på djupet  bearbetas muskler, ligament och bindväv runt kroppens leder för att normalisera rörlighet och funktion.