Behandling

Jag avsätter mellan 40-55 minuter för alla besök oavsett om det är ett nybesök eller ett återbesök. Vid ett nybesök är ambitionen att ge dig utrymme för att i lugn och ro berätta vad du vill ha hjälp med. Jag kommer också ställa en rad frågor om dina besvär samt om din hälsa i stort.

Jag gör en del skriftliga noteringar som hjälper mig i den fortsatta kontakten. Beroende på vad som framkommer i samtalet gör jag sedan olika typer av tester; i stående, sittande, mag- och ryggliggande. Det kan bli mycket information och jag förväntar mig inte att du som klient ska komma ihåg allt. I slutet av ditt  första besök gör jag en summering av vad som kommit fram och hur det kan behandlas. Nästan alltid hinner jag även göra en provbehandling efter avslutad undersökning.

Besök nummer två kallas för återbesök och bör infalla 1-3 veckor efter nybesöket för att vi ska kunna dra nytta av effekterna från provbehandlingen. Under återbesöken läggs tonvikten på den manuella behandlingen. Ibland kan du också förväntas göra en del hemövningar. Min bakgrund som leg sjukgymnast gör att jag har stärkande hemövningar för i stort alla typer av besvär om du behöver det.  

Osteopatin är en fantastisk behandlingsform för att finna grundorsak till, och behandla, dina besvär. Allt tas i beaktande, inifrån och ut. 

Pris 890 kr, Uteblivna besök eller ej avbokade besök inom 24 h debiteras helt, enligt praxis.